Informujemy, iż w dniu 27.01.2022 r. nastąpiła zmiana struktury właścicielskiej w Blejkan Holding Sp. z o.o.. Nowym udziałowcem jest fundusz Syntaxis Capital Limited, działający poprzez swoją spółkę SQUALUS LUXEMBURG S.A R.L., która docelowo stanie się właścicielem pakietu 20,7% udziałów w Blejkan Holding Sp. z o.o..
Współpraca z nowym partnerem finansowym to efekt realizacji założeń długoterminowej strategii rozwoju Grupy Blejkan.