Naszym priorytetem jest zachowanie najwyższej jakości. Inwestujemy w nowoczesne maszyny, materiały i technologie renowacyjne, szkolimy i podnosimy kwalifikacje naszych pracowników. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko pozyskiwać duże kontrakty, ale także realizować je równolegle i równie skutecznie.

Dbamy o środowisko naturalne oraz lokalną społeczność – tak aby zarówno na placu budowy, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie panowały jasne zasady, oparte o wzajemne zaufanie i troskę o wspólne miejsce pracy i życia. Zależy nam, by użytkownicy sieci, którą budujemy lub poddajemy renowacji, byli zadowoleni nie tylko z efektów naszej pracy, ale także szacunku i wrażliwości na ich potrzeby, które są dla nas szczególnie istotne.

Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym pracownikom odpowiednie i komfortowe warunki pracy. Wiele czasu poświęcamy na działania edukacyjne – uczymy i uświadamiamy nasz zespół w zakresie zagrożeń i ryzyk, by zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. Nie zapominamy także o wewnętrznej współpracy, uwrażliwiając pracowników na ich wzajemne potrzeby. To sprawia, że wspólna praca przebiega w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Profesjonalne podejście do zadań to pochodna działania w zgodzie z normami – systemowymi i społecznymi, które obejmują świadczone przez nas usługi, zarządzanie zespołem i współpracę z klientami i kontrahentami. Potwierdzeniem zgodności panujących w BLEJKAN S.A. zasad z normami są certyfikaty:

  • ISO 9001:2015 – zarządzanie jakością,
  • ISO 14001:2015 – zarządzanie środowiskiem,
  • OHSAS 18001:2007 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

WIEDZA – PRAKTYKA – SZTUKA BUDOWLANA


Podstawą naszego działania jest zintegrowany system zarządzania, który opiera się na trzech filarach: wiedzy, praktyce i sztuce budowlanej

Aktualności