OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR ŚCIŚLE PASOWANYCH SWAGELINING

zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689 i PN-EN ISO 11296-1, 11296-3


MATERIAŁ

W metodzie SWAGELINING do renowacji rurociągów wykładziną z rur ściśle pasowanych stosujemy rury polietylenowe o przekroju zredukowanym na placu budowy. Z uwagi na bezpieczeństwo instalacji stosujemy rury wykonane z PE100.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

  • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy, skrobaki)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
  • urządzenia do zgrzewania rur (zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe)
  • rolki prowadzące
  • urządzenie odkształcające
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Przed przystąpieniem do procesu renowacji, konieczne jest (jeśli takie są wymogi) wybudowanie odpowiednich by-passów mających na celu zapewnienie dostawy medium. Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, przystępujemy do jego wyczyszczenia i przeprowadzenia inspekcji zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu video (lub DVD) jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu.

INSTALACJA

Pierwszym etapem jest przygotowanie odpowiednio długiego odcinka rury PE do instalacji (poprzez zgrzanie odpowiedniej ilości odcinków fabrycznych) i umieszczenie takiej wykładziny na rolkach instalacyjnych. Podstawową cechą metody renowacji SWAGELINING jest odkształcenie wykładziny polegające na czasowym zmniejszeniu jej średnicy z jednoczesnym jej wydłużeniem. Takie działanie ma na celu ułatwienie wprowadzenia przygotowanego odcinka wykładziny do wnętrza starego rurociągu.
Proces ten odbywa się pod stałą kontrolą siły wciągającej, co chroni materiał PE przed przeciążeniem. Po zakończeniu procesu instalacji, rura odkształcona w pierwszym etapie procesu, zostaje odciążona poprzez odłączenie wciągarki. Występujące w rurze naprężenia wewnętrzne powodują samoistny powrót wymiarów rury do wartości pierwotnych. W ten sposób dochodzi do ścisłego przylegania rury PE do ścianek remontowanej rury, tzw. „ciasnepasowanie”.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4.


ZASTOSOWANIE

Zakres średnic: DN400 – DN1000
Sieci przemysłowe, gazownicze, wodociągowe, kanalizacyjne ciśnieniowe.

Zakres średnic: DN100 – DN400
Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.