Powoli zbliżamy się końca bezwykopowej renowacji kanalizacji w wykorzystaniem rur ciasno pasowanych (Compact Pipe i Omega Liner) wykonywanej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna”. Projekt polega na remoncie i wymianie odcinków sieci wraz z przyłączami w Muszynie i okolicznych miejscowościach na długości łącznie około 21km. Lokalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zdecydowało się na technologie bezwykopowe ze względu na stały ruch turystyczny i zapewnienie przyjeżdżającym turystom spokoju. Na budowie zaangażowanych jest około 30 osób. Wykorzystywany sprzęt to m.in. zestaw do montażu rury Compact Pipe, zestaw do montażu Omega Liner, wozy ciśnieniowe, kamery i frezy. Obecnie poziom zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 70%.
Kontrakt na wykonanie tych prac zlecono na podstawie przetargu konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. (lider), Terlan sp. z o.o. i Infra S.A. (partnerzy). Wartość umowy to ponad 15,7 mln zł brutto, a czas realizacji przedsięwzięcia zawiera się pomiędzy 16 lipca 2017 r. a 31 grudnia 2019 r.

Data2017-2019InwestorLokalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.Technologierenowacja rurami ciasno pasowanymi

Privacy Preference Center