23 listopada 2023 r. odbędzie się webinar dotyczący zastosowań technologii bezwykopowych do odnowy podziemnych sieci, które są częścią układów drogowych lub pod nimi przebiegają. W trakcie wydarzenia głos zabiorą eksperci firmy BLEJKAN S.A. ze Szczecina, czyli lidera polskiego rynku renowacyjnego.

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych jest najszybszą i najefektywniejszą metodą poprawiania stanu technicznego istniejących rurociągów podziemnych. Ogranicza ona do minimum uciążliwość prowadzenia robót bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Różnorodność metod napraw stosowanych przez firmę BLEJKAN S.A. daje zaś możliwość szybkiego i rzetelnego rozwiązywania problemów. Bezwykopowe naprawy sieci wod-kan w drogownictwie należy traktować jako poprzedzające dla remontów dróg i ulic, w tym także remontów i budowy przepustów komunikacyjnych dla cieków powierzchniowych i zwierząt.

Podczas webinarium uczestnicy będą mogli pozyskać wiedzę  o różnych metodach bezwykopowych renowacji, popartą przykładami ze zrealizowanych inwestycji, jak również filmami i animacjami.

Link do rejestracji:
https://akademia.inzynieria.com/course/webinar-bezywykopowa-renowacja-kanalizacji-i-wodociagow-w-drogownictwie