Renowacja przykanalików i kołowych nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem:

Renowacja z zastosowaniem wykładziny CIPP utwardzanej wodą

Nazwa rynkowa – rękaw CIPP „na wodę”
Materiały – filc + żywica poliestrowa
Utwardzanie – gorąca woda
Dostawcy – Chevalier, Mazur, Pris, Insituform
Zakres średnic – DN 200 – DN 2100
Zakres zastosowań – SBK

OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINĄ Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP) WODĄ

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1; 13566-4.

1. MATERIAŁ

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego gorącą wodą można stosować żywice poliestrowe (UP), winyloestrowe (VE) lub epoksydowe (EP). Nośnikiem zazwyczaj jest włóknina polimerowa (PA, PAN,PET, PP). Membrany mogą być stosowane w zależności od wymagań poszczególnych producentów wykładziny rurowej.

2. URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie do kalibracji kanału
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
 • urządzenie grzewcze (kotłownia wodna)
 • urządzenie do inwersji (wieża wodna lub bęben inwersyjny)
 • kolumna wodna
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do uczynniania kanału po instalacji
 • urządzenia do prób

3. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążania ruchem kołowym i innych parametrów majacych wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednia rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych dla danej żywicy. W przypadku przewodu rurowego nasączonego żywicą epoksydową (EP) nie występuje konieczność transportu z miejsca nasączania, gdyż urządzenie do fabrycznego nasączania znajduje się w bezpośredniej bliskości placu budowy.

4. INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięty zostaje rękaw ochronny (preliner). Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad miejscem, z którego będzie wprowadzany przewód rurowy ustawiana jest kolumna wodna lub bęben inwersyjny. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wywracania (inwersji) pod wpływem wody. Następnie uruchomione zostaje urządzenie grzewcze, które w obiegu zamkniętym ogrzewa wodą wewnątrz przewodu rurowego do temperatury utwardzania. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie płynu dostarczanego do wykładziny rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty temperatury z wszystkich punktów kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

5. KONTROLA

Inspekcja TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-4 oraz PN-EN 1610.

6. USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

Renowacja z zastosowaniem wykładziny CIPP utwardzanej parą

Nazwa rynkowa – rękaw CIPP „na parę”
Materiały – mata szklana + żywica poliestrowa
Utwardzanie – para wodna
Dostawcy – Impreg, Saertex, Mazur
Zakres średnic – DN200–1200
Zakres zastosowań – SBK

OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINĄ Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP) PARĄ

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1; 13566-4.

1. MATERIAŁ

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego parą wodną można stosować żywice poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE). Nośnikiem może być włóknina polimerowa (PA, PAN, PET, PP) lub częściej włókno szklane ECR. Można także stosować kombinację tych włókien. Membrany mogą być stosowane w zależności od wymagań poszczególnych producentów wykładziny rurowej.

2. URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie do kalibracji kanału
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
 • wytwornica pary
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do prób

3. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metoda hydrodynamiczna – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów majacych wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednia rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystyczne godła zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Składowanie i transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest składowany w chłodniach gwarantujacych zapewnienie optymalnych warunków temperaturowych. Z miejsca składowania jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujacych utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych dla danej żywicy.

4. INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięta zostaje folia poślizgowa. Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad włazem, nad górną studnią rewizyjną ustawiane jest urządzenie wciągające, lina urządzenia przeciągana jest do dolnej studni rewizyjnej i tam do jej końca dołączana jest wykładzina. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wciągania z kontrolowaną prędkością i siłą uciągu. Następnie do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje podłączony przewód parowy, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, które ma na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez przewody parowe podawana jest do środka para wodna o odpowiednio dobranych parametrach – ciśnienie, temperatura. Proces ten jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedura zgodna z ISO 9001. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie wewnętrzne w wykładzinie rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty temperatury i czasu ze wszystkich punktów kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

5. KONTROLA

Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-4 oraz PN-EN 1610.

6. USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

Renowacja z zastosowaniem wykładziny CIPP utwardzanej promieniami UV

Nazwa rynkowa – rękaw CIPP „na UV”
Materiały – mata szklana + żywica poliestrowa
Utwardzanie – promieniowanie UV
Dostawcy – Berolina, Impreg, Saertex
Zakres średnic – DN200–800
Zakres zastosowań – SBK

OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINĄ Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP) PROMIENIAMI UV

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; ISO 11296-1; ISO 11296-4.

1. MATERIAŁ

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego pod wpływem promieni UV można stosować żywice poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE). Nośnikiem może być włókno szklane.

2. URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
 • zestaw do utwardzania promieniami UV
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do prób

3. PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednią rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Składowanie i transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest składowany w zaciemnionych pomieszczeniach odizolowanych od dostępu promieni UV. Z miejsca składowania jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków transportowych.

4. INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięta zostaje folia poślizgowa. Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad włazem nad górną studnią rewizyjną ustawiane jest urządzenie wciągające, lina urządzenia przeciągana jest do dolnej studni rewizyjnej i tam do jej końca dołączana jest wykładzina. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wciągania z kontrolowaną prędkością i siłą uciągu. Następnie do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje zainstalowana śluza dla zainstalowania zespołu wózków lampowych oraz podłączony jest przewód ciśnieniowy, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, które ma na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez śluzę wprowadzany jest do wnętrza przewodu rurowego zestaw wózków z zamontowanymi lampami UV, które są przystosowane do emisji fali świetlnej o odpowiedniej długości. Proces utwardzania wykładziny rurowej przebiega pod wpływem promieniowania UV w trakcie przejazdu wózków z lampami UV prowadzonym z ustaloną prędkością zależną od wymiarów naprawianego kanału i grubości zastosowanego przewodu rurowego. Proces jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedurą zgodną z ISO 9001. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie wewnętrzne w wykładzinie rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty prędkości przejazdu wózka i długość fali UV.

5. KONTROLA

Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

Testy

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4 oraz PN-EN 1610.

6. USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

Renowacja z zastosowaniem kształtek kapeluszowych

Nazwa rynkowa – Renowacja kapeluszem
Materiały – mata poliestrowa + żywica epoksydowa
Utwardzanie – samoistne
Dostawcy – Epros
Zakres średnic – DN 150 – DN 600 / DN 100 – DN 200 / 30°- 90°
Zakres zastosowań – SBK

OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI Z ZASTOSOWANIEM KSZTAŁTEK KAPELUSZOWYCH

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; ISO 11296-1; ISO 11296-4.

1. OPIS METODY

System Drain LCR - Liner (Lateral Connection Repair) służy do naprawy i trwałego uszczelniania króćców i odgałęzień głównego rurociągu, prowadzących do wlotów bocznych, o średnicy do 300 mm. Można przy tym zastosować albo kształtki kapeluszowe LCR albo rękawy LCR. Kształtka kapeluszowa LCR uszczelnia w głównym rurociągu połączenie obu rur jedynie za pomocą obrzeża, natomiast rękaw LCR jest wykonany w głównym rurociągu podobnie jak rękaw krótki.

2. URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • sprężarka
 • agregat prądotwórczy
 • urządzenie EPROS LCR
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)

3. TECHNIKA NAPRAWY WŁĄCZEŃ PRZYŁĄCZY

Urządzenie może dokonać naprawy w obszarze ujścia przyłącza domowego do kanału głównego, przy zastosowaniu tak zwanego krótkiego rękawa i jednocześnie może wykonać naprawę na odcinku przyłącza domowego o zdefiniowanej długości albo można wmontować kształtkę kapeluszową LCR. Do tego celu stosuje się wstępnie uformowany, rozciągający się wąż, stanowiący element kształtujący. Wąż ten, posiadający na powierzchni bocznej kształt cylindra (wąż pakera) dla rury głównej, ma jeszcze dodatkowo centrycznie umieszczony cylinder (wąż króćca), ustawiony pod kątem 45° albo 90°. Boczny wąż króćca wprowadza się przed wykonaniem naprawy do węża pakera, razem z rękawem LCR albo kształtką kapeluszową LCR, które posiadają tę samą formę elementu kształtującego. Następnie odsysa się powietrze z węża pakera i węża króćca. W ten sposób materiał przewidziany do wykonania naprawy (rękaw LCR albo kształtka kapeluszowa LCR) są zabezpieczone przed ześlizgnięciem się. Urządzenie jest przesuwane do miejsca naprawy przy użyciu tyczki z włókna szklanego co ułatwiają zamontowane 2 teleskopowe zestawy kołowe. Urządzenie jest obracane osiowo w miejscu naprawy, za pomocą zestawów kołowych i silnika napędu obrotu. W celu pozycjonowania w urządzeniu zamontowana jest kamera. Następnie za pomocą pulpitu sterowniczego wysterowuje się mechanizm podnoszenia (Pathfinder). Podnosi on kosz, wskutek czego zintegrowany pierścień dociska się do ścianki rury. Teraz paker zostaje cofnięty za pomocą tyczki z włókna szklanego i pierścień wsuwa się przy tym w wylot przyłącza. Jeżeli jednak obszar wylotu nie został znaleziony, można przesunąć urządzenie tak, aby kosz podnoszący wsunął się w obszar wylotu. Po wykonaniu pozycjonowania nadmuchuje się wąż pakera, potem wprowadza się do przyłącza domowego wąż króćca wraz z rękawem, a kosz podnoszący cofa się. Opóźnienie wprowadzania uzyskuje się za pomocą linki o wysokiej wytrzymałości, która jest prowadzona i hamowana w zwijaczu. Zakończenie wprowadzania w przyłącze boczne jest potwierdzane za pomocą sygnału akustycznego. Po stwardnieniu rękawa następuje odessanie powietrza z urządzenia i wówczas można przesunąć urządzenie z miejsca naprawy.

PODSTAWOWE ZALETY SYSTEMU

Niezawodny sposób instalowania:

 1.  Wprowadzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy kosz LCR jest właściwie ustalony.
 2.  Sygnał dźwiękowy rozlega się tylko po całkowitym zakończeniu wprowadzenia.

Zaleta techniczna: tylko naprawy metodą wprowadzania umożliwiają naprawy na łukach i w przypadku przesunięcia się rur.

Zgodność z wymaganiami praktyki: skuteczne wykonanie naprawy jest możliwe również w obecności wody gruntowej, przy zastosowaniu niewielkiej ilości sprzętu.

Ekonomiczność: niewielki koszt inwestycji, gdyż kupuje się tylko niezbędne pakery.

Praktyczność: lekka, mobilna jednostka, którą można przewozić również w małym samochodzie.

Elastyczność: naprawę można przeprowadzić przy użyciu popychacza pneumatycznego albo wózka.

Dostępność: w celu łatwiejszego osiowego wprowadzania pakerów LCR do kanału, można je w razie potrzeby pneumatycznie ustawić pod kątem.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wybrane realizacje

Renowacja dla zaawansowanych w Szczecinie

W Szczecinie przeprowadzamy renowację ponad 6,2 km kanałów…

Więcej Info

Relining kolektora Burakowskiego w Warszawie

W Warszawie przeprowadzamy renowację odcinków kolektora…

Więcej Info

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w Warszawie

W Warszawie realizujemy inwestycję obejmującą bezwykopową…

Więcej Info

Zobacz wszystkie nasze realizacje