Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 – nominacja

Nasz projekt „Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w BLEJKAN S.A. w celu stworzenia spoiwa łączącego rękaw stosowany do renowacji z istniejącą rurą wodociągową w miejscu przyłączy” został nominowany w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019

Znaleźliśmy się w gronie najbardziej wartościowych firm woj. zachodniopomorskiego w 2019 r.

Gepardy Biznesu 2019 Województwa Zachodniopomorskiego

Zajęliśmy 34. miejsce w rankingu firm mogących pochwalić się największą dynamiką wzrostu wartości rynkowej.

Gazele Biznesu 2019 – nominacja

Znaleźliśmy się w gronie 4675 firm nominowanych do najpopularniejszego i najstarszego zestawienia najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

TYTAN 2019: Projekt roku – renowacja

Konsorcjum firm BLEJKAN S.A. (lider) i P.P.H.U. AKWA J. Biskup, S. Owczarek sp.j. (partner) za bezwykopowy remont trzech nitek syfonu pod Wisłą w Krakowie, w technologii CIPP. W ramach tego zadania renowacji poddano instalację o łącznej długości ponad 843 m. Podczas naprawy zastosowano rękaw DN1500, utwardzony promieniami UV.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Budowa Roku Podkarpacia 2018 – laureat

Nagroda I stopnia w kategorii Inżynieria miejska za bezwykopową renowację odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta, prowadzoną w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno- ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”. Projekt prowadzony wraz z firmami PHU AKWA J. Biskup S. Owczarek sp. j. oraz INFRA S.A.

TYTAN 2018: Projekt roku – renowacja

Konsorcjum firm Terlan sp. z o.o. (lider) i BLEJKAN S.A. za renowację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Poznaniu. W ramach inwestycji dokonano renowacji m.in. Kolektora Prawobrzeżnego I o długości 1,89 km w zakresie przekrojów od 1000/1720 do 3200/2600 w technologii reliningu krótkiego modułami GRP, a także sieci kanalizacyjnej w technologii CIPP UV oraz CIPP z wykorzystaniem rękawów filcowych utwardzanych gorącą wodą na odcinkach o długości 18,78 km sieci w ścisłym centrum Poznania. Renowacja objęła również studzienki kanalizacyjne (485 szt.) metodą natrysku odśrodkowego. Wklejono także 2206 szt. kształtek kapeluszowych.

Inwestor: Aquanet SA

Gepardy Biznesu 2017

Znaleźliśmy się na liście najprężniej rozwijających się firm w woj. zachodniopomorskim. Wyróżnienie to trafia do firm, które notują dobre wyniki finansowe i odznaczają się jednocześnie wiarygodnością oraz zaufaniem partnerów biznesowych oraz klientów.

Orły Wprost 2017

Znaleźliśmy się na liście najlepszych polskich przedsiębiorców. Wyróżnienie to trafia do firm, które wyróżniają się pod względem osiąganych wyników finansowych.

Brylant Polskiej Gospodarki 2017

Zajęliśmy 26. pozycję na liście najcenniejszych firm woj. zachodniopomorskiego. Biorąc jednak pod uwagę firmy budowlane w tym regionie, uplasowaliśmy się na pierwszej pozycji.

Brylant Polskiej Gospodarki 2017 Budownictwa

Zajęliśmy 30. pozycję na liście najcenniejszych podmiotów z obszaru budownictwa w Polsce.

TYTAN 2016: Projekt roku – renowacja

BLEJKAN SA za bezwykopową renowację kolektora ogólnospławnego w Krakowie, biegnącego wzdłuż rzeki Wisły na prawym jej brzegu od ujścia rzeki Wilgi do Wisły przy ul. Rollego do stopnia wodnego Dąbie przy ul. Stoczniowców. Renowacji poddano 2700 m kolektora metodą reliningu panelami GRPanel w zakresie wymiarów 1500/2250 – 3000/2350 oraz 70 m kolektora 3000/2350 wykładanego płytkami bazaltowymi. W technologii bazaltowej wykonano również modernizację trzech komór przelewowych. Pozostałe studnie i komory znajdujące się na trasie kolektora poddano renowacji chemoodpornymi powłokami mineralnymi.

Inwestor: MPWiK Kraków S.A.

TYTAN 2015: Projekt roku – renowacja

BLEJKAN SA za bezwykopową renowację przedwojennego betonowego kanału ogólnospławnego w Opolu o przekroju jajowym w zakresie średnic od 750 x 500 do 1100 x 700 mm na długości 630 mb; renowacja 38 czynnych przyłączy bocznych za pomocą rękawów CIPP i packerów DN800; uszczelnienie za pomocą kształtek kapeluszowych przyłączy bocznych w ilości 54 szt.; zamulenie istniejących nieczynnych kanałów i odgałęzień bocznych (11 szt.); renowacja studni rewizyjnych na kanale (14 szt.); wymiana włazów studziennych na studniach od S1 do S10 (10 szt.).

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o.

TYTAN 2014: Projekt roku – renowacja

BLEJKAN sp. z o.o. i INFRA S.A. za renowację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pawłowicach.
W ramach realizowanej inwestycji do roku 2014 na Osiedlu w Pawłowicach wykonano w zakresie kanalizacji sanitarnej renowację metodą bezwykopową łącznie 1168,23 m sieci (w tym: rękaw CIPP – 960,92 m, kraking – 207,31 m, renowacja 20 szt. studni kanalizacji sanitarnej), a w zakresie kanalizacji deszczowej – 2322,27 m sieci (w tym: rękaw CIPP – 1 842,77 m, kraking – 363,27 m, SPR- PE- 305,23 m, s184 szt. studni kanalizacji sanitarnej).

Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach i Gmina Pawłowice.

Nieustający rozwój


Nowe wyzwania, nowe strategie

Co nowego w naszej firmie