W Warszawie przeprowadzamy renowację odcinków kolektora Burakowskiego o łącznej długości 4800 m. To jeden z najważniejszych kolektorów w stolicy.

Roboty realizujemy w konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. (lider), ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. i TERLAN sp. z o.o.

Podczas wykonywania zadania kolektor zostanie wyłożony ponad 1600 modułami GRP z żywic poliestrowych. Odnawiane są odcinki o wymiarach: DN3000, DN1800, 1300 x 1625 mm, 1300 x 2100 mm, 3000 x 3300 mm.

Prace, które realizujemy na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., mają potrwać do maja 2021 r.

Data2018-2021InwestorMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.Technologiepanele GRP z żywic poliestrowych

Privacy Preference Center