ZarządBLEJKAN S.A.


Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej (kierunek drogi ulice lotniska) Politechniki Wrocławskiej. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku nowoczesne techniki technologii bezwykopowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z branżą bezwykopową jest związany od 2004 r. W 2007 roku założył firmę BLEJKAN (jeszcze jako sp. z o.o.; od lutego 2015 r. – spółka akcyjna), w której do dziś pełni funkcję prezesa zarządu. W latach 2004–2007 był kierownikiem robót w firmach Pfeiffer sp. z o.o. i INFRA sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W sektorze realizacji bezwykopowych pracuje od ponad 10 lat. Od 2014 r. jest związany ze spółką BLEJKAN, w której obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. realizacji kontraktów. Zajmuje się nadzorowaniem i koordynowaniem kontraktów renowacyjnych wykonywanych przez spółkę zarówno na terenie Polski, jak i Europy.


RADA NADZORCZA  BLEJKAN S.A.


Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki BLEJKAN S.A., Rzeczoznawca PZITS, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Zawodowo od wielu lat z powodzeniem współtworzy sukces spółek będących liderem rynku bezwykopowego. Ekspert w dziedzinie technologii bezwykopowych.