W marcu br. przeprowadziliśmy rekordową na skalę światową renowację kanału DN1500 o długości 277 m pod Wisłą w Krakowie. Prace zostały zrealizowane w technologii CIPP UV.
Dlaczego był to rekord świata? Ponieważ do tej pory nikt z sukcesem nie wykonał w tej technologii w ramach jednego odcinka tak długiej instalacji o tej średnicy.

Zobacz film na portalu inżynieria.com.