W najbliższym czasie w kierownictwie Grupy BLEJKAN zajdą znaczące zmiany. Grupę, ze względów osobistych, z dniem 31 marca br. opuścił założyciel spółki BLEJKAN i jej wieloletni prezes, Jakub Blejsz.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi za niezwykle owocną, wieloletnią współpracę oraz życzymy wielu sukcesów i pomyślności na nowej ścieżce zawodowej.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia br. funkcję prezesa BLEJKAN S.A. objął Tomasz Daniłoś.

Również z dniem 1 kwietnia br. stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej BLEJKAN S.A. powierzone zostało Robertowi Wierciochowi.

Szeregi kierownictwa Grupy zasili Przemysław Szkudlarczyk, wieloletni wiceprezes PBG S.A., który zgodził się przyjąć obowiązki dyrektora operacyjnego w BLEJKAN Holding Sp. z o.o. i BLEJKAN S.A.

Zmiany obejmą również niemiecką spółkę Grupy, BLEJKAN GmbH. Od dnia 1 kwietnia br. prezesem zarządu spółki zostanie Marcin Kołpak.