W dniu 3 października 2023r. w Warszawie po raz 18sty odbyła się konferencja Country Risk Conference organizowana przez Coface Poland. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było Rozpoznawanie ryzyka w niepewnym świecie. Na konferencji eksperci z zakresu ekonomii i analizy oraz przedstawiciele polskich przedsiębiorstw prowadzili dialog poruszający tematykę  poszukiwania ożywienia gospodarczego oraz wyzwań i perspektyw dla gospodarki światowej, bezpieczeństwa biznesu w nowoczesnej gospodarce oraz wyzwań z tym związanych, jak również roli CSR we współczesnych firmach. Ważną częścią spotkania był panel, podczas którego zaproszeni praktycy starali się odpowiedzieć na pytanie: Jak zmieniło się podejście dyrektorów finansowych do ryzyka w ostatnich latach? Do tej ciekawej dyskusji został zaproszony Pan Maciej Grzegorczyk (CFO, wiceprezes zarządu Blejkan S.A.). , który mógł się podzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Cieszymy się, że nasi specjaliści są zapraszani do udziału w tego typu spotkaniach.  Wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z ograniczaniem ryzyka w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych oraz wspieraniem bezpiecznego rozwoju polskich przedsiębiorstw, to temat, który jest dla nas bardzo ważny.