27 września została zawarta umowa pomiędzy firmą BLEJKAN S.A. a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Dotyczy ona renowacji przewodów wodociągowych w ul. Domaniewskiej i w al. Jana Pawła II.

W sumie w ramach kontraktu zmodernizowanych zostanie 1106 m rurociągu. Prace zostaną przeprowadzone w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe).

Więcej na inzynieria.com.