W Warszawie na Żoliborzu zakończyła się renowacja kanału burzowego przeprowadzona w technologii SPR (rura spiralnie zwijana). Modernizacji poddano kanał o kształcie gruszkowym i wymiarach 2000/2700 mm na długości 1162 m.

Wartość kontraktu zrealizowanego na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. to blisko 27 mln zł. Umowa z konsorcjum, którego liderem była firma BLEJKAN S.A., została zawarta 11 lipca 2017 r. Prace renowacyjne trwały od stycznia do sierpnia 2018 r.

Więcej na inzynieria.com.