Chcąc utrzymać pozycję lidera w branży bezwykopowej renowacji, konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju. Podejmujemy nowe wyzwania i angażujemy się w coraz bardziej skomplikowane zadania – w kraju i za granicą.

O naszych dotychczasowych doświadczeniach w realizacji kontraktów poza granicami Polski oraz o planach dalszej ekspansji na rynki zagraniczne przeczytacie w kwartalniku „Inżynieria Bezwykopowa” w artykule „Renowacja bez granic”.

Zapraszamy do lektury publikacji online na inzynieria.com