Po raz kolejny firma BLEJKAN została sponsorem Konferencji CIPP Technology Days, której pierwsza edycja odbyła się w Krakowie w styczniu br. Tym razem w imieniu własnym i organizatorów zapraszamy do Gdańska w dniach 11–12.01.2018 r.

Tematyka renowacji w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe) będzie omawiana zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym, z przywołaniem konkretnych rozwiązań tak z kraju, jak i z zagranicy. Zorganizowana zostanie też m.in. otwarta dyskusja mająca na celu podjęcie debaty na temat wypracowania wstępnych założeń, które będą stanowiły podstawę do opracowania wytycznych dotyczących odbiorów prac zrealizowanych w technologii CIPP na rynek w Polsce.

Jednym z prelegentów będzie Tomasz Daniłoś, który omówi dobre praktyki instalacji rękawów renowacyjnych. Poruszy on też kwestię najczęściej popełnianych błędów w procesie instalacji i przygotowania renowacji w technologii CIPP.

Więcej nt. wydarzenia na stronie www.konferencje.inzynieria.com/cipp/pl.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/154207318664523/

Zapraszamy!