Nasza rumuńska spółka BLEJKAN CONSTRUCT SRL, wychodząc naprzeciw potrzebom wodociągów w Bukareszcie, rozpoczęła w listopadzie pionierską w skali Rumunii renowację przykanalików metodą instalacji długich kształtek kapeluszowych. Przedsięwzięcie jest z wielu względów wyjątkowe i stanowi duże wyzwanie techniczne oraz organizacyjne, a sama renowacja ma miejsce w historycznym centrum Bukaresztu.