Dbanie o wspólne środowisko, to jeden z bardzo ważnych punktów naszej strategii. W obszarze naszej aktywności staramy się działać tak, by nie generować negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko. Zajmując się renowacją bezwykopową, stosujemy najnowocześniejsze technologie, których wpływ na otocznie w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi jest znikomy. Co więcej, w efekcie naszych działań zmodernizowane rurociągi podziemne na długie lata pozostają sprawne i szczelne. Równocześnie też dbamy o najwyższe standardy poprzez wyposażenie parku maszynowego w sprzęt najnowszej generacji, niskoemisyjny i spełniający najwyższe normy środowiskowe.

Inwestycja w sprzęt najnowszej generacji to inwestycja w środowisko


Minimalna ingerencja w życie obszarów miejskich i pozamiejskich

Zachowanie zieleni miejskiej i obszarów przyrodniczych

Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Ekologiczne i nieinwazyjne

Ograniczenie emisji hałasu

Ochrona wód gruntowych