Najmłodsza spółka naszej Grupy została doceniona przez rumuńską prasę branżową. „Trenchless Romania” – periodyk podejmujący tematykę inżynierii bezwykopowej zamieścił na swoich łamach artykuł opisujący projekty realizowane przez Blejkan Construct SRL. Aktualnie Blejkan Construct SRL prowadzi prace w ramach dwóch kontraktów:
„Rozbudowa i renowacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Abrud”, w obrębie którego wykonuje renowację kanału jajowego DN750/500; „DJ-CL-22 Remont rurociągu zasilającego Isvarna–Craiova II Odcinek VI”, obejmującego renowację kanału DN1200.
Autor tekstu wskazuje zalety wynikające z bezwykopowych rozwiązań, wymieniając między innymi oszczędność czasu, korzyści dla środowiska, brak uszkodzeń nawierzchni, a przede wszystkim minimalne niedogodności dla mieszkańców. „Trenchless Romania” pozytywnie ocenia rynek renowacji bezwykopowej i wróży branży świetlaną przyszłość. Nam nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać kciuki za kolejne sukcesy spółki Blejkan Construct.