W dniu 8 czerwca 2021 r. doszło do podziału spółki Mazur sp. z o.o., zajmującej się bezwykopową renowacją przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych oraz produkcją wykładzin CIPP,  poprzez podział i przejęcie jej majątku przez spółki z Grupy BLEJKAN Holding:

  1. BLEJKAN S.A. – przejęła części przedsiębiorstwa, które odpowiadają za wykonywanie usług, tj. robót budowlanych;
  2. POliner sp. z o.o. – przejęła części przedsiębiorstwa, które odpowiadają za działalność produkcyjną.

Oznacza to, że od tego momentu wszystkie realizacje, inwestycje i inne kontrakty dotyczące wykonawstwa w zakresie usług renowacyjnych, których stroną była dotychczas firma Mazur sp. z o.o., będą realizowane przez naszą spółkę.

Informujemy również, że wszystkie płatności, dokumenty księgowe i korespondencje należy kierować teraz do firmy BLEJKAN S.A..

Połączenie ze spółką Mazur sp. z o.o. to kolejny etap realizacji strategii Grupy BLEJKAN Holding, której jednym z najważniejszych elementów jest rozwój.