Podczas II Konferencji „CIPP Technology Days”, która odbyła się w Gdańsku w dniach 11–12 stycznia 2018 r., Tomasz Daniłoś, Przewodniczący Rady Nadzorczej BLEJKAN S.A., przedstawił referat nt. dobrych praktyk wykonawczych na podstawie najczęściej popełnianych błędów i awarii z nimi związanych.

Na przykładach omówił najczęściej występujące błędy, jakie pojawiają się w trakcie realizacji prac renowacyjnych z zastosowaniem technologii CIPP. Przedstawił także m.in. problemy będące konsekwencją nieprawidłowo wyczyszczonego kanału, co może doprowadzić do przecięcia wykładziny. Mówił też o metodach naprawy źle zainstalowanych rękawów oraz o drobnych wadach, które nie powodują negatywnych następstw.

Firma BLEJKAN S.A. była sponsorem platynowym II Konferencji „CIPP Technology Days”.

więcej na portalu inzynieria.com