Do września 2020 r. firma BLEJKAN S.A., działając w konsorcjum z firmami ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. i TERLAN sp. z o.o., zmodernizuje kolektor Burakowski na długości 5 km. Umowa w tej sprawie została zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Do renowacji wykorzystane zostaną segmentowe moduły GRP z żywic poliestrowych, każdy o długości 3 m. Przyjęta metoda renowacji nie była jeszcze stosowana w Polsce. Polega ona na wprowadzaniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł. Miejsca spojeń zostaną zalaminowane, a przestrzeń pomiędzy starym i nowym kolektorem będzie wypełniona betonową zaprawą.
Montaż paneli ma się rozpocząć w drugiej połowie tego roku.

Więcej na portalu inżynieria.com.