W dniach 18–19 listopada br. odbędą się Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (ZG PZITS).

Do udziału w warsztatach została zaproszona firma Blejkan Holding sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi, Blejkan S.A., POliner sp. z o.o. i Marplast sp. z o.o.

Warsztaty są przeznaczone dla inżynierów i techników branży sanitarnej, także tych, którzy nie są członkami PZITS. Odbywają się cyklicznie raz w roku, tym razem w formule zdalnej.

Blejkan Holding sp. o.o., jako pierwsza firma z branży bezwykopowej, zaprezentuje część swojej oferty, zarówno wykonawczej, jak i produktowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

 

Prezentacje Blejkan Holding sp. z o.o. będą odbywały się wg następującego harmonogramu:

18.11.2021 /czwartek/

10:05–10:30 – Bezwykopowa renowacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych

PrelegenciP. Szkudlarczyk, Blejkan Holding sp. z o.o., K. Myk, POliner sp. z o.o.

15:18-15:34 – Innowacyjne moduły cTWS/fGRP do bezwykopowej renowacji grawitacyjnych dużych kanałów o kształtach niekołowych

Prelegent – M. Iwanejko, Blejkan S.A.

19.11.2021 /piątek/

11:45–11:55 – Innowacyjna i proekologiczna wymiana przyłączy wodociągowych i gazowych z rur ołowianych, stalowych i miedzianych metodą bezwykopową

Prelegent – M. Iwanejko, Blejkan S.A.

 

15:18–15:34 – Odprowadzanie wód deszczowych i ścieków ogólnospławnych grawitacyjnymi kanałami o kształtach niekołowych po wykonaniu bezwykopowej renowacji

Prelegent – M. Iwanejko, Blejkan S.A.

 

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji pod linkiem:

http://warsztaty.pzits.pl/rejestracja/

Szczegółowy program warsztatów:

http://warsztaty.pzits.pl/program/