FE_Inteligentny_Rozwoj
znak_barw_rp
UE_EFRR

Miło nam poinformować, że przez najbliższe 36 miesięcy Spółka Blejkan S.A. będzie pracowała nad projektem pn. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w Blejkan S.A. w celu stworzenia spoiwa łączącego rękaw stosowany do renowacji z istniejącą rurą wodociągową w miejscu przyłączy” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR01.01.01-00-0319/19-00, podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 10.12.2019 r.

Więcej informacji

blejkan news