Renowacja syfonu pod Wisłą w Krakowie, posadowionego na głębokości 7–8 m (1 m pod dnem rzeki), była dla nas wyjątkowym zadaniem. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zleciło nam wykonanie prac na odcinku 277 m dla przewodu o średnicy DN1500. Przy wykorzystaniu metody bezwykopowej CIPP wprowadziliśmy w syfon rękaw o grubości ścianki 21 mm i wadze 48 ton. Wciąganie rękawa do syfonu trwało w sumie 4 godziny, a proces utwardzania (z wykorzystaniem promieniowania UV) – 23 godziny. Wartość zadania to ponad 5,5 mln zł.

Data2018InwestorMPWiK S.A. w KrakowieTechnologieCIPP

Privacy Preference Center