Jedną z usług oferowanych przez naszą firmę, jest iniekcja ciśnieniowa betonu. Zarówno iniekcja niskociśnieniowa, jak i wysoko ciśnieniowa

Iniekcje niskociśnieniowe

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1.

Iniekcje niskociśnieniowe wykonuje się w większości materiałami mineralnymi ciśnieniem tłoczenia do 50bar. Główne zadania to wzmocnienie gruntu za konstrukcją, wypełnienie wolnych przestrzeni w konstrukcjach i gruncie, uszczelnienie oraz iniekcje wzmacniające. W przypadku zarysowań konstrukcji iniekcje materiałem mineralnym stosuje się przy wielkości rysy ponad 0,5mm. Stosowane technologie: Centricrete UF MV i FB, EuroGrount Inject.

Iniekcje wysokociśnieniowe

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1.

Prace tego typu wykonuje się z użyciem żeli akrylowych, żywic poliuretanowych lub epoksydowych. Rodzaj materiału uwarunkowany jest rodzajem uszkodzenia konstrukcji. Zakres ciśnienia wtłaczania materiału to 100-250 bar. Główne zadania iniekcji to uszczelnienie pęknięć i zarysowań płynących lub suchych, scalenie pękniętej konstrukcji, wypełnienie i uszczelnienie dylatacji elastycznym materiałem, stabilizowanie ośrodka gruntowego, wytworzenie izolacji pionowej i poziomej konstrukcji. W przypadku zarysowań obiektów iniekcja wysokociśnieniowa stanowi doskonały sposób naprawy gdy wielkość rys nie przekracza 0,5 mm. Stosowane technologie: MC-Inject 2033, MC-Inject 2300NV, MC-Dur 1264FF i KF, MC-Inject GL-95, IPA-Pur, SwizSeal wet.JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wybrane realizacje

Renowacja dla zaawansowanych w Szczecinie

W Szczecinie przeprowadzamy renowację ponad 6,2 km kanałów…

Więcej Info

Relining kolektora Burakowskiego w Warszawie

W Warszawie przeprowadzamy renowację odcinków kolektora…

Więcej Info

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w Warszawie

W Warszawie realizujemy inwestycję obejmującą bezwykopową…

Więcej Info

Zobacz wszystkie nasze realizacje