Na początku stycznia podpisaliśmy kontrakt na wykonanie bezwykopowego remontu kolektora ogólnospławnego w rejonie ul. Powiśle, pomiędzy ujściem kolektora „Straszewskiego” i przelewem L3 w Krakowie.

Zamawiającym jest krakowskie MPWiK S.A.