Zostaliśmy jedynym właścicielem spółki MD Renova – puławskiej firmy zajmującej się m.in. bezwykopową renowacją przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych czy technologicznych. To kolejny etap realizacji strategii Grupy BLEJKAN, której jednym z najważniejszych elementów jest rozwój.

Spółka MD Renova oferuje usługi w zakresie bezwykopowej renowacji przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych i gazowych, a także uszczelniania budowli hydrotechnicznych, studni rewizyjnych oraz zbiorników na wodę pitną i surową. Jako generalny wykonawca lub podwykonawca realizuje zlecenia obejmujące: czyszczenie, inspekcję telewizyjną oraz ekspertyzy techniczne kanalizacji, prace frezowe, naprawy punktowe i naprawy przyłączy domowych, bezwykopowe renowacje kanałów, kraking statyczny wodociągów i kanalizacji, sliplining długi i krótki, naprawę kanalizacji przełazowej wraz z komorami i studniami oraz iniekcje gruntu.

Firma z Puław dysponuje zarówno doświadczoną w pracach bezwykopowych ekipą, jak i specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym podczas realizacji zadań w zakresie no-dig. Właścicielem tych zasobów w całości jest obecnie BLEJKAN S.A.