OPIS TECHNOLOGII METODY RENOWACJI RUROCIĄGÓW METODĄ RĘKAWA - WYKŁADZINA Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP)- UTWARDZANIE POD WPŁYWEM PARY WODNEJ

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689 i PN-EN ISO 11296-1, 11296-4


SKLADNIKI WYKŁADZINY RUROWEJ ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ

Podstawowym elementem zestawu „Process Phoenix” jest elastyczny rękaw ze szwem, wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze tkanej, pokryty z jednej strony warstwą polietylenu. Po przeprowadzeniu renowacji rurociągu metodą rękawa – warstwa polietylenowa stanowi wewnętrzną, gładką powierzchnię przewodu. Rękaw ten nasączany jest żywicą epoksydową.

Materiał standardowo stosowany w jakościowych produktach TUBETEX to poliester o wysokiej wytrzymałości, którego najważniejsze właściwości to doskonałe właściwości mechaniczne (wysoka wytrzymałość na rozciąganie, obniżone pełzanie, stabilne właściwości mechaniczne), doskonała stabilność termiczna (150) oraz znakomita odporność na ścieranie.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ

  • urządzenie do czyszczenia rurociągów – z podgrzewem wody
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza rurociągu
  • zestaw do rewersji i utwardzania wykładziny (bęben inwersyjny)
  • urządzenia do by-passu (pompy węże)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGU

Przed przystąpieniem do renowacji metodą rękawa, rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Wyjątkowe połączenie pompy wysokiego ciśnienia (1200 bar) z podgrzewem wody, umożliwia całkowite wyczyszczenie rurociągu (stal, żeliwo) ze wszystkich złogów i narostów, a także jego odtłuszczenie i osuszenie. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu.

NASĄCZANIE PRZEWODU RUROWEGO

Przewód rurowy jest nasączany na placu budowy żywicą epoksydową i po przejściu przez walce kalibrujące jest gotowy do instalacji.

INSTALACJA

Renowacja rurociągu metodą rękawa polega na utworzeniu na wewnętrznej powierzchni przewodu wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, dopasowanego do kształtu remontowanego przewodu. Utwardzona wykładzina pokrywa rysy i uszczelnia przewód oraz pełni rolę zastępczego przewodu, a także zapobiega infiltracji i eksfiltracji.
Wprowadzanie wykładziny do naprawianego przewodu odbywa się na zasadzie inwersji, co eliminuje możliwość uszkodzenia wykładziny podczas wprowadzania do naprawianego przewodu. W tym celu stosuje się bęben odwracający. Po wprowadzeniu wykładziny do środka doprowadza się poprzez specjalne złącza sprężone powietrze i parę wodną, która powoduje polimeryzację żywicy i utwardzanie wykładziny. Nasączona żywicą część włókninowa rękawa przylega do ścianki naprawianego przewodu.
Po utwardzeniu rękawa wykonuje się badania kontrolne poprzez ocenę powierzchni wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery oraz próby szczelności. Przewód jest po tym gotowy do eksploatacji.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4.


ZASTOSOWANIE

Zakres średnic: DN300 – DN1200
Sieci przemysłowe, gazownicze, wodociągowe


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie specjalnie przygotowanych zestawów naprawczych