Z końcem czerwca w Grudziądzu zakończyła się renowacja kanalizacji na dystansie wynoszącym łącznie ponad 1200 m. Do naprawy przeznaczone były zarówno kanały o przekroju kołowym, jak i jajowym. Jako technologię renowacyjną zastosowano CIPP, a instalowane rękawy utwardzano promieniowaniem ultrafioletowym.

Renowacja na terenie Grudziądza obejmowała odcinki o różnych przekrojach i długościach: DN200 (562,60 mb), DN250 (48,03 mb), DN300 (341,69 mb), DN500 (18,13 mb), DN600 (12,32 mb) oraz 500/750 mm (301,86 mb). Wszystkie poddane zostały renowacji w technologii CIPP (ang. Cured In Place Pipe) z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.

Więcej na portalu inzynieria.com