W ramach kontraktu pn. „Renowacja kanału sanitarnego rękawem termoutwardzalnym, uszczelnienie studni kanału oraz wymiana przyłączy sanitarnych w ul. Słowackiego, ul. Cybińskiej i ul. Cmentarnej w Swarzędzu” na zlecenie poznańskiej spółki Aquanet SA wykonaliśmy:
– bezwykopową renowacja sieci sanitarnej DN200 z wykorzystaniem wykładziny CIPP
– renowację 19 szt. studni kanalizacyjnych wraz z wymianą stopni złazowych
– wykopową wymianę 40 szt. przyłączy kanalizacyjnych DN160, SN 8 KN/m2 o długości blisko 300 m wraz ze studniami i odtworzeniem nawierzchni po śladzie wykopu
Prace przeprowadzane były w okresie od 18 lutego do 18 kwietnia 2019 r. Odbiór przez zamawiającego miał miejsce 26 kwietnia 2019 r.
Całkowity koszt robót wyniósł ponad 950 tys. zł netto.

Data18 lutego-18 kwietnia 2019 r.InwestorAquanet SATechnologieCIPP

Privacy Preference Center