Nowy kontrakt w województwie opolskim!

5 lutego br. podpisaliśmy umowę na wykonanie modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich”. W ten sposób włączamy się w realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”, którego inwestorem jest spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja.
Prace zakończymy w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wraz z nami działać będzie, jako partner konsorcjum, spółka Sanit.

Fot. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich