Dziękujemy Komisji Konkursowej, która doceniła działania naszej spółki na Podkarpaciu, przyznając nam nagrodę I stopnia w kategorii Inżynieria miejska w konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2018.

Celem konkursu była prezentacja osiągnięć inwestycyjnych jednostek inwestorskich, projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu. Wraz z firmami PHU AKWA J. Biskup S. Owczarek sp. j. oraz INFRA S.A. mieliśmy przyjemność zrealizować w tym właśnie regionie ciekawe przedsięwzięcie – bezwykopową renowację odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta, prowadzoną w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno- ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej o długości 5,84 km (21 odcinków w różnych obszarach miasta) wraz z renowacją studni oraz przewodów wodociągowych (ponad 1 km) w osiedlu Mokrzyszów. Do realizacji powierzonych nam prac zastosowaliśmy m.in.: rękawy z włókna szklanego utwardzone promieniami UV, rękawy z włókniny poliestrowej o strukturze filcu nasączonego żywicą epoksydową utwardzone gorącą wodą, profile kapeluszowe, cienkościenne panele GRP, preparaty chemii budowlanej. Niektóre fragmenty kanałów, których nie można było poddać renowacji, wymieniliśmy, stosując kraking.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2018”, a także Organizatorom: Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Związkowi Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiemu Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki. Cieszymy się, że w rywalizacji z godnymi konkurentami, to właśnie nasza praca została doceniona i uhonorowana nagrodą. Równocześnie dziękujemy wszystkim pracownikom naszej firmy oraz pracownikom konsorcjantów zaangażowanym w realizację projektu. Dziękujemy też Inwestorowi za wzorową współpracę i wszystkim innym, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu.